Türkiye’de İlk Film Ne Zaman ve Kim Tarafından Çekildi?

Türkiye’de ilk film Fuat Uzkınay tarafından 1914’te çekilmeye başlandığı kabul edilmektedir. Fuat Uzkınay  1914 Yılında Himmet Ağa’nın İzdivacı adlı filmi çekmeye başlar ancak  filmin oyuncuları, çekimler sırasında savaştan dolayı askere alındığından çekimler yarım kalmış ve o süre içinde Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı çekilmiştir. Ancak Ayastefanos’taki Rus Abidesi filminin hiçbir kopyası günümüze ulaşmamıştır. Bir canlandırmasının bugün Londra Sinema Müzesi’nde olduğu rivayet edilmektedir. 1918 Yılında gelindiğinde Himmet Ağa’nın İzdivacı adlı film biter ve Türkiye’de çekilen ilk film ünvanını alır.

Himmet Ağa’nın İzdivacı 1914 yılında yapımına ilk başlanan film olmasına rağmen seyirci önüne çıkan bir film değildir. Arsak Benliyan Operet Kumpanyasının erkek oyuncuların askere alınması ile yarım kalmış 1918 yılında tamamlanabilmiş. Romen uyruklu Polonya yahudisi Sigmund Weinberg bu filmi çekmeye başladığında Romanya’ya harp ilan ettiğimiz için memleketi terk etmiş, daha sonra filmin yönetmenliğini Reşad Rıdvan yapmış, operatörlüğü de Fuat Uzkınay üstlenmiş ve film 1918 yılında bitmiştir. Vahram Balıkçıyan ise filmin çekildikten sonra İngiltere’ye götürüldüğünü ve orada gösterime girdikten sonra geri dönmediğini belirtmektedir. Sinema yazarı Nurullah Tilgen’in yayınlanmamış notlarına göre yarım kalan filmi Fuat Uzkınay değil, dönemin ünlü tiyatrocularından Reşat Rıdvan tamamlamıştı.

Edit: Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin bir film olmadığı video çekimi olduğu şeklinden bilgiler bulunmaktadır.

Fuat Uzkınay Şehzadebaşı’nda Milli Sinema adı verilen ve daha sonra “Ali Efendi Sineması” adını alan Türkiye’nim ilk sinemasının 19 Mart 1914 tarihinde açılımasında büyük katkıları olmuştur.

Kaynakça:

Wikipedia


Yazar Hakkında