Türkiye’deki Kömür Madenleri

Linyit, ısıl değeri düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazla olduğu için genellikle termik santrallerde yakıt olarak kullanılan bir kömür çeşididir. Buna rağmen yerkabuğunda bolca bulunduğu için sıklıkla kullanılan bir enerji hammaddesidir. Taşkömürü ise yüksek kalorili kömürler grubundadır.

Ülkemizde taşkömürü, linyit ve asfaltit kömür türleri üretilmektedir. Kaynaklardan taşkömürü, toplam 1,3 milyar ton rezervi ile daha çok Batı Karadeniz Bölgesinde (Zonguldak) yoğunlaşmıştır. Türkiye yeraltı zenginliklerinden olan linyit ise 8,3 milyar ton rezerve sahiptir ve bütün coğrafi alanlara yayılmıştır. Asfaltit ise 80 milyon ton gibi sınırlı bir rezerve sahiptir ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır.

Türkiye’de yer alan toplam taşkömürü rezervinin %42 si, linyit rezervlerinin ise %75’i görünür rezerv kategorisindedir.

Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş olup, diğer kaya tabakalarının arasında damar haline uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmiştir. Kömür (taşkömürü) torkugillerden oluşur. Dünyanın çoğu bölgesinde bulunan kömüre, yerin yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır. Kömür çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal dönüşüme uğraması sonucunda oluşan birçok madde içerir. Bu oluşum sürecine kömürleşme denir.

1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kurularak petrol arama işi bu kuruma verilmiştir. 1957’de Türkiye Kömür İşletmeleri kurulmuş ve taş kömürü ve taşkömürü ve linyit yataklarının işletilmesi bu kuruma verilmiştir.

TÜRKİYE KÖMÜR (LİNYİT) REZERVİ BÖLGELERİ

REZERV MİKTARI

Konya Karapınar 1.832
Afşin Elbistan 1.300
Eskişehir-Alpu 777
Afyon-Dinar 545
Elbistan 515
Tekirdağ-Çerkezköy 495
Manisa-Soma 205
Pınarhisar-Vize 140
Malatya 17
Toplam 5.826

Taşkömürü yüksek kalorili bir tür kömür. Yurdumuzda özellikle Zonguldak yöresinden çıkarılmaktadır. Taş kömürü, en eski kömür çeşididir. 300 milyon yıl öncesinde yeryüzündeki alt oluşlar sırasında ormanların sular altında kalması, kil, çamur ve kum katmanları arasında sıkışıp kalmasıyla oluşmuştur.

Toplam dünya linyit rezervinin yaklaşık %1,6’sı ülkemizde bulunmaktadır. Bununla birlikte linyitlerimizin büyük kısmının ısıl değeri düşük olduğundan termik santrallerde kullanımı ön plana çıkmıştır. Ülkemiz linyit rezervinin yaklaşık %46’sı Afşin-Elbistan havzasında bulunmaktadır. Ülkemizin en önemli taşkömürü rezervleri ise Zonguldak ve civarındadır. Zonguldak Havzası’ndaki toplam taşkömürü rezervi 1,322 milyar ton, buna karşılık görünür rezerv ise 519 milyon ton düzeyinde bulunmaktadır.

Kömür insanoğlunun yaşamında önemli bir yer tutar. Kömür elektrik üretiminde, demir–çelik ve çimento imalatında, endüstriyel proseslerde buhar üretmek ve ısınma amacı ile kullanılır. Dünya’da elektrik üretiminin yaklaşık olarak % 40’ı kömürden sağlanmaktadır. Birçok ülkede elektrik üretiminin önemli bir bölümü kömürden elde edilmektedir. Bu oran ABD’de ve Almanya’da (%53), Yunanistanda (%69), Çin de (%75), Danimarka da(%77), Avustralya da (%83), Güney Afrika da (%93), Polonya da (%95) dir. Türkiye’de elektrik enerjisinin (%32) ‘si kömür den elde edilmektedir.

Türkiye’de antrasit içeren kömür yatağına rastlanmamıştır. En çok rastlanan kömür çeşidi ise linyittir. Türkiye linyit bakımından oldukça zengin bir ülkedir ve toplam 8,4 milyar ton linyit rezervine sahiptir. Fakat bu rezervin %68’inin ısıl değeri az olduğundan, üretilen linyitler genellikle termik santrallerde kullanılır. Çeşitli derinliklerdeki taşkömürü yatakları ile Ereğli, Zonguldak havzası Türkiye’nin en önemli taş kömürü havzasıdır. Taşkömürü rezervi ise toplam 1,35 milyar tondur. Ayrıca her ne kadar kalori değeri düşük olsa da, elektrik enerjisi alanında Türkiye’nin en büyük linyit rezervi Afşin-Elbistan bölgesinde bulunmaktadır.


Yazar Hakkında