Ümanizm Nedir?

Ali Timur Demirbaş tarafından şöyle açıklanır : “Ümanizm ilkesinden amaç, suç işlediği için ceza yaptırımına tabi tutulan şahsın yeniden topluma kazandırılmasıdır. Yeniden sosyalleştirme ise, suçlunun gelecekte sosyal sorumluluk içinde suçsuz bir yaşam sürecek yetenek kazanmasına götüren gayretlerin tümüdür. bu; gerek uygulanacak yaptırımın türü gerekse infaz şekli açısından olmalıdır. dolayısıyla, ümanizm ilkesi, suçlunun sosyalleştirilmek suretiyle topluma yararlı hale getirilmesidir. bu bakımdan suçlunun kırbaçlanması, zina yapılan kadının taşlanması veya hırsızın elinin kesilmesi gibi cezaları içeren bir ceza kanunu insanlık onuruna, dolayısıyla ümanizm ilkesine aykırıdır. ”

http://www.ankarabarosu.o…su/tekmakale/1966-5/1.pdf
http://auhf.ankara.edu.tr…hf-1968-25-03-04-erem.pdf

Ayrıca:

Ceza hukukunun genel ilkeleri

1.Cezalandırmada adalet ve eşitlik ilkesi
2.Cezada kusursuzluk ilkesi
3.Cezaların şahsiliği ilkesi
4.Ümanizm ilkesi ( kişinin cezalandırılmasının amacı topluma kazandırabilmek)
5.Kanunilik ilkesi

Bir kitaptan alıntı:

yıl 1969. bir meslektaşım kendisine tabanca taşıma ruhsatının verilmesi için resmi makamlarda aracı olmamı istedi. silaha meraklı imiş. hatırladım. fakültede kendisinin hocası idim. daima on numara alıyordu. “ümanist doktrin”i çok iyi kavramıştı. ruhsatı aldık. bir gün intihar ettiğini öğrendim, gazetelerden. mektubu haberden sonra geldi. yazdıkları şu: “sizin aldığınız ruhsatlı tabanca ile (hukuka uygun olarak) kendimi öldüreceğim. maksadım, sizi en uygun ceza ile cezalandırmak. verdiğiniz, ümanist doktrin karışımı, duygusal on numaralarla bundan sonra insanları aldatmayınız. ellerinizden öperim.”

bana en çok acı veren anı budur. yine de ümanist doktrini sürdürmek çabasındayım. yanılıyorsam, beni afffetmesini niyaz edeceğim bir “kudret”e o kadar çok inanmak istiyorum ki.

kaynak: erem, f. bir ceza avukatının anıları. ankara: öncü


Yazar Hakkında