Yök Tarafından Üst Öğrenim Sayılan Bölümler

Yök Tarafından Üst Öğrenim Sayılan Bölümler: WORD İndir ve PDF İndir 

Kaynak: www.tkhk.gov.tr

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapanların, lise ya da ön lisans eğitimleri sonrasında tamamladıkları üst öğrenim bölümlerinin bazıları, ilgililerin intibaklarında “mesleki üst öğrenim” olarak değerlendirilmemektedir.

Mezun olunan bir bölümün, belli bir sınıf bakımından mesleki üst öğrenim olarak değerlendirilebilmesi, mezun olunan bölümün söz konusu hizmet sınıfında görev almaya tek başına da yetmesini gerektirmektedir. Örneğin Kamu Yönetimi bölümü mezunu olarak sağlık hizmetleri sınıfında bir kadroya atanmak mümkün olamayacağından, bu bölüm sağlık hizmetleri sınıfında bulunan bir personel için, “mesleki üst öğrenim” de sayılamaz.

Öte yandan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu 18.08.2010 günlü toplantısında, üniversitelerinn; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programlarının Ebe, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laboratuar, Laboratuar Teknisyeni, Anestezi, Anestezi Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Sağlık Memuru (toplum sağlığı), Anestezi Teknikeri, Röntgen Teknisyeni veya Teknikerliğinin üst öğrenimi olmadığına karar vermiştir.


Yazar Hakkında