Yürürlükte olan iş kanunu hangisidir?

Yürürlükte olan iş kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu olup işçi ve işverenlerin çalışma ortamlarındaki haklarını ve sorumluluklarını düzenlemek amacı ile 2003 yılında yürürlüğe girmiş olup zaman içerisinde üzerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu İş Kanunu Yürürlükte olan 4. İş Kanunudur.

Soru: 4857 sayılı İş Kanunu, ülkemizde bu güne dek bireysel iş ilişkilerini düzenlemek üzere yürürlüğe konulmuş olan kaçıncı iş kanunudur? Cevap: 4. İş Kanunu

İş Kanununun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

  • 4857 Sayılı İş Kanunu tüm değişiklikleri ile birlikte en güncel tam metni için tıklayınız.

Yazar Hakkında