7. Sanat Nedir?

İtalyan asılllı Fransız film kuramcısı Ricciotto Canudo sinemayı, “Yedinci Sanat” olarak tanımlamış ve günümüzde de bu şekilde kabul edilmektedir.

Sinema veya Sinema sanatı, kamera aracılığı ile elde edilmiş görüntülerin bir ışık aracılığı ile beyaz renkte bir perdeye yansıtılarak film adı verilen sesli veya sessiz hareketli görüntüler elde edilmesi işidir. Üretilen bu filmler, sinema salonu adı verilen özel binalarda gösterilmektedir.

Sinema sanatı genel olarak diyalog, kurgu, sahnenin düzeni, ışık, ses ve dekor gibi şeyleri yapılan filme uygun olarak kullanımı olarak bilinmektedir. Bu işlemlerin tamamına ise sinema endüstrisi adı verilmektedir.

  1. Sanat: Resim ve Heykel
  2. Sanat: Müzik
  3. Sanat: Tiyatro
  4. Sanat: Dans
  5. Sanat: Edebiyat
  6. Sanat: Yapı
  7. Sanat: Sinema

1. Sanat | Resim ve Heykel: Yedi sanattan ilki ve en eskisidir. Güzel sanatlar olarak da geçmektedir. Ancak daha sonra güzel sanatlar başka sanat türlerini de içine almıştır.

2. Sanat | Müzik: Müzik ya da musiki, en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış halidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur.

3. Sanat | Tiyatro: Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösterilerdir. Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket ve konuşmalarla anlatılmasıdır. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır. Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş yoluyla gösterir.

4. Sanat | Dans: Belirli bir müziğe uyularak yapılan, bu yönden müzikle kaynaşan ve estetik değer taşıyan vücut devinimleridir.

5. Sanat | Edebiyat: Edebiyat veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Daha kısıtlayıcı bir tanımla, edebiyatın; bir sanat formu olarak oluşturulan yazılar olduğu düşünülmüştür. Bunun nedeni, günlük kullanımdan farklı olarak edebiyatın, dil ürünü olması etkilidir.

6. Sanat | Yapı: Barınmak ya da başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık yapıtıdır.

7. Sanat | Sinema: Sinema, görüntülerin veya çizilmiş desenlerin ışıkla bir perdeye düşürülerek hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanan sanat dalıdır. Resimlerin hareketini; düzenli aralıklarla, karanlık bir yerde, özel bir makine aracılığıyla perde üzerinde yansıtarak yeniden oluşturma işidir. Perdeye yansıtma işleminin yapıldığı salon da sinema adını almaktadır.

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Aynı Üniversite’nin Fen Bilimleri Enstitüsün'de Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitiminde (Biyoloji Öğretmenliği) Tezsiz Yüksek Lisans yaptım.

Yorum Yapınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Site Footer